O DRUŠTVU

Kulturni dom in Kulturno društvo Radlje

Kulturna dejavnost je vedno namenjena ustvarjalcu in ljubitelju, zato je razdajanje vtisov ljubiteljske kulturne dejavnosti v našem okolju bila in kot kaže, tudi bo osnova dogajanja na tem področju. Kultura v našem okolju pa ni le petje in igranje, kultura je tudi v načinu življenja, razmišljanja, ravnanja …

Naziv »društvo« je izbran namenu primerno, saj v eni besedi veliko pove o vsebini, ki zaokroža tovrstno dejavnost. Funkcija društva tudi v primerjavi iz preteklosti ostaja nespremenjena. To je potreba posameznika po druženju, po uresničevanju individualnih interesov v okviru skupnih prizadevanj, po razvedrilu in odgovornosti za doseganje skupno zastavljenih ciljev.

Praznina, ki jo je na na področju kulture povzročila druga svetovna vojna, se je hitro zapolnila. Zanesenost s kulturo čutečih je takrat privedla do ustanovitve kulturnega društva v Radljah pod imenom SKUD – Sindikalno umetniško društvo.
Članstvo v našem društvu je precej pomlajeno, kar veliko obeta, ob tem pa smo zelo ponosni na tiste člani, ki beležijo že 30, 40, 50 ali celo več let aktivnega članstva. Predvsem takim vztrajnim članom gre zahvala, da so sekcije Kulturnega društva Radlje skozi desetletja s kulturnimi programi in prireditvami zadovoljevale domeč občinstvo in gostovale po drugih sloenskih krajih ter tudi izven meja (v Avstriji, Italiji, Lichtensteinu, Španiji, Švici ter na Hrvaškem, Češkem in Madžarskem).

Dom kulture, ki je opredeljen kot javna infrastruktura za kulturne dejavnosti in omogoča kulturne dejavnosti, je od l. 2000 spet v lasti Kulturnega društva Radlje. Lastništvo pa lahko včasih pomeni več skrbi in napora kot udobja, saj je potrebno skrbeti, da bo Dom kulture še naprej zagotavljal svojo poslanstvo. Društvo se zaveda, da ni samo sebi namen in da je vpet v okolje, v katerem deluje. Zato se povezuje s sorodnimi in drugimi društvi, oporo išče v lokalni skupnosti, finančno pomoč pri posameznikih in organizacijah. Sodeluje tudi z Glasbeno šolo Radlje in Osnovno šolo Radlje. V JSKD območni izpostavi Radlje vidi dobrega partnerja za razvoj in rast kulturne dejavnosti v tem okolju.

Članstvo Kulturnega društva si pod strokovnim vodstvom umetniških vodij prizadeva, da s kakovostjo in pestrostjo svoje kulturne dejavnosti, z novimi člani in projekti, zadovoljuje zanimanje za predstave. Tudi zanimanje mladih za aktivno delo v društvu je dobro znamenje za prihodnost društva in njegove dejavnosti.

Danes v okviru Kulturnega društva, ki šteje okoli 140 članov, delujejo sekcije:

  • DEKLIŠKI PEVSKI ZBOR AGLAJA,
  • MESTNI PIHALNI ORKESTER RADLJE,
  • MEŠANI PEVSKI ZBOR MAVRICA,
  • MOŠKI PEVSKI ZBOR RADLJE,
  • LIKOVNA SEKCIJA LIKRA,
  • VOKALNI KVARTET RUSALKE in
  • ŽENSKI PEVSKI ZBOR DOMINICA NOVA.