19. REVIJA PEVSKIH ZBOROV DRUŠTEV INVALIDOV ZDIS

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v sodelovanju z Medobčinskim društvom invalidov ”Drava”, Radlje ob Dravi organizirala 19. revijo pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Revija je bila v soboto, 13. maja 2017 ob 15. uri v Športni hiši Radlje ob Dravi.

Na reviji je nastopalo 22 pevskih zborov iz 21 društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije iz cele Slovenije. Pozdravne nagovore so imeli: mag. Alan Bukovnik, župan Občine Radlje ob Dravi; Stanislav Pajtler, predsednik Medobčinskega društva invalidov ”Drava”, Radlje ob Dravi in Valter Golob po pooblastilu Draga Novaka, predsednika Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Slavnostni govornik je bil mag. Marko Repnik, direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Z revijo pevskih zborov društev invalidov je Zveza delovnih invalidov Slovenije širši javnosti pokazala možnosti uveljavljanja invalidov, da izkoristijo svoje ustvarjalne, umetniške in intelektualne potenciale, ne le za lastno korist, temveč tudi za obogatitev svoje skupnosti..

Revijo so sofinancirali Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Občina Radlje ob Dravi.